A. M. Slomek Nadkofija Maribor Slovenska kofovska Konferenca Biblija.net Radio Ognjie Exodus TV

Anton Martin Slomšek

SVETA VERA BODI VAM LUČ, MATERNI JEZIK PA KLJUČ DO ZVELIČAVNE NARODOVE OMIKE 

Anton Martin Slomšek (1800-1862)

iz Slomškovega življenja:


1800 - 26.11 rojen Slomu v župniji Ponikva
1821 - vstopi v bogoslovje v Celovcu
1824 - 8.9. posvečen v duhovnika
1825 - kaplan na Bizeljskem
1827 - kaplan v Novi cerkvi
1829 - spiritual v Celovcu
1838 - nadžupnik v Vuzenici
1846 - opat in mestni župnik v Celju
1846 - 5.7. v Salzburgu posvečen za lavantinskega škofa
1859 - prestavitev škofijskega sedeža v Maribor
1859 - 14.10. otvoritev bogoslovja v Mariboru
1862 - umrl v Mariboru 24.9.
1941 - 21.6. prevoz Slomškove krste iz grobnice na starem pokopališču v kripto bazilike Matere milosti
1978 - 7.10. prenos posmrtnih ostankov škofa Slomška iz kripte frančiškanske cerkve v stolnico
1995 - 1.9. ekshumacija in prenos posmrtnih ostankov škofa A. M. Slomška v Križevo kapelo
1996 - 13.5. papež Janez Pavel II. potrdi herojske kreposti škofa A. M. Slomška
1998 - 3.7. papež Janez Pavel II. potrdi in sklene postopek za Slomškovo beatifikacijo
1999 - 19.9 obisk svetega očeta in Slomškova beatifikacija v Mariboru.

AMSlomek

Več o Antonu Martinu Slomšku ...

Molitev za kanonizacijo bl. škofa Antona Martina Slomška


Nebeški oče! 
Blaženi škof Anton Martina Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja. 
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš ... Zdrava Marija ... Slava Očetu ... 

Na Slomškovo priprošnjo nam podeli milost ...

Uslišanja sporočite na Nadškofijski ordinariat Maribor.